L

Daglig leder Elisabeth Nilsen:

Telefon: 465 29 488
E-post: Saltstraumenstories@gmail.com
Facebook-melding: @Saltstraumenstories

w

MALSTRAUMEN - UNIVERSETS TIMEGLASS - 1 time

Loading...

Tema på denne turen er:

1.Hvordan er landskapet og malstraumen blitt til?
2. Steinalder og vikingtid ved Saltstraumen
3. Om selve tidevannet og malstraumen
4. Om det marine verneområdet som kan sammenliknes med "en blå nasjonalpark"
5.Om strandsitterne som bodde her, underlagt den store gården Knaplund Søndre

Natur- og kulturhistorisk vandring
12.04.201615:22 seria demo

1. Hvordan er landskapet, både under og over vann, og malstraumen blitt til?

Vi går langs en turvei som fører oss gjennom ulike nivå i landskapet, ned mot områder som for 3- 5000 år siden lå under havflata. Kan vi  forestille oss hvordan landskapet så ut flere tusen år tilbake i tid?

Du får bl.a. høre hvordan de lokale stedsnavnene også forteller oss om landskapsendringene.

2.Mennesker i møte med straumen i steinalder- og vikingtid


Ett av Norges eldste bosettingsfunn er gjort ved Saltstraumen. Her har mennesker livnært seg i mer enn 11 000 år, og du får høre om hvorfor mennesker bosatte seg her mens isbreen ennå dekte mye av landskapet. Hvor kom de fra og hvordan levde de første menneskene her?

Snorres kongesaga forteller i Olav Trygvasons saga om Olavs forsøk på å komme inn straumen med sine skip. Noe som viste seg svært vanskelig. Hvordan kan vi forstå den tolkning som Snorre   ga av fortellingen i noe av dette naturfenomenets kjennetegn i dag?

3. Spor etter strandsitterne

Nede på Holmen bodde strandsitterne, som var husmenn uten jord. Mennene var fiskere og var på Lofoten hver vinter under skreifisket. Resten av året fisket de i Saltstraumen og solgte fisk til handelsstedet på Kapstø. Kvinner og barn kunne delta i arbeidet på klippfiskbergene på handelsstedet.  De strandsitterne som hadde plass til det, kunne også ha egne fiskehjeller der de tørket tørrfisk til eget bruk eller for salg. Både kvinner og menn kunne ha arbeid ved handelsstedet som drenger, handelsbetjenter, tjenestejenter eller kjøkkenhjelp på gjestgiveriet. Mennene kunne også være mannskap på ei av de to jektene som handelsstedet hadde, og være med til Bergen minst to ganger i året. Under vandringen vil du få høre fortelleinger om noen av de menneskene som har bodd her og det livet de levde.  

3. Tidevannet og malstraumen  

Saltstraumen regnes som en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. Store vannmasser passerer sundet for å fylle Skjerstadfjorden opp til høyvann. Så stilner den av, ligger stille en kort stund og og snur ut sundet igjen. Skjerstadfjorden tømmes så ned til lavvann.  Denne syklusen gjentar deg hver 6. time, men slik at tidspunktet for når straumen er på det sterkeste inn eller ut forskyves med ca. en halv time i døgnet. Denne regelmessigheten har medført at noen kaller Saltstraumen for universets timeglass.

Ved fyret, under brua, får du faktakunnskap om tidevannet, styrt av gravitasjonskrefter fra måne og sol. Her ser du disse enorme kreftene direkte i aksjon!  De mektige naturkreftene har trukket både store og små båter ned i virvlene og mange mennesker har omkommet i straumen. Hvordan oppstår virvlene? Hva skjer når en båt havner i en slik virvel? Hvor store vannmasser passerer inn og ut det smale sundet? Hvor stor hastighet kan straumen få? 

Når kan du oppleve straumen på det aller sterkeste? Det finner du ut ved å sjekke tidevannstabellen for Saltstraumen;

http://bodo.kommune.no/getfile.php/Borgerportalen/Serviceenheten/Skjemaer/Saltstraumen%20tabell%202018.pdf 


4. Det marine verneområdet
  - ”Den Blå Nasjonalparken” 


Havbunnen i Saltstraumen er ett  av Norges første marine verneområder, vedtatt ved kongelig reolusjon 21. juni 2013 . Her er alt som sitter fast i bunnen vernet. Under havflata finnes et  fargerikt univers med en enorm artsrikdom som bare dykkerne får oppleve direkte.  Noen av dem er flinke fotografer og formidler til oss bilder og film om en fantastisk ukje nt verden. Malstraumen bringer oksygen og næringsstoffer ned på dypet som et marint cateringsystem, og skaper grunnlaget for denne eventyrverdenen. det økologiske samspillet danner grunnlag for rike forekomster av fisk og smådyr, som igjen gir grunnlag for et rikt fugleliv med sjøfugl.

Les mer her: http://www.saltstraumen.info/saltstraumen-marine-verneomrade 

Vi avslutter vandringen med fortellingen fra 1909 om da 11 barn ble morløse, mens fedrene var i Lofoten og med en smaksprøve på strandsitternes snacks. Her må du gjøre en innsats selv. 

Praktisk informasjon

Når går turen?:     I turistsesongen (1.5.-30.8) går turen daglig når straumen er på det sterkeste. Tidspunktene for oppmøte legges ut her på websiden og på Facebook for to uker om gangen. Utenom turistsesongen kan turen bestilles  dagen før ønsket tur på telefon 465 29 488 eller gjennom Visit Bodøs bookingsystem. Turene går ved flo eller fjære.  

Vi strekker oss langt for å kunne tilby turen på bestilling også ellers i året (min. 5 personer) .                          

Frammøtested:  Ved informasjonsskiltene ved Brufoten vest for kirka. Ev. rullestolbrukere kan følge turen ned til fyret under brua.

Tidsramme:        1 time

Klær og utstyr:    Gode sko og klær tilpasset vær og vind: Ev. vind- eller regntøy

Gruppestørrelse: Max 15 personer

Bestilling:          Utenom turistsesonen må turen bestilles  seinest dagen før

Transport:        Trenger du hjelp til å finne transport fra Bodø sentrum til Saltstraumen så ring oss på 465 29 488 så hjelper vi så langt vi kan. 

Pris:                   Kr. 200 pr. person for voksne. Barn under 16 år gratis.  Ev. Transportkostnader kommer i tillegg.