Landskapets historie

Naturhistorisk geologitur med spor etter kollisjonen mellom den europeiske og den amerikanske jordplaten som fant sted for 450 millioner år siden.

Naturhistorisk geologitur - 2 timer
Bestill her

Hvordan er det dramatiske landskapet ved Saltstraumen blitt til? Ved Åselistraumen vandrer vi langs en natursti som tatt rett ut av geologibok. Se sporene av den dramatiske geologiske "kollisjonen "mellom den europeiske og den amerikanske jordplaten som fant sted for 450 millioner år siden.

Turen går på bestilling - kontakt oss!

Praktisk informasjon


Når går turen?:
   Vår, sommer, høst etter avtale

Frammøtested:    Parkeringsplassen ved Tuvlia - se kart.

Tidsramme:        2 timer

Klær og utstyr:    Gode sko og klær tilpasset vær og vind: Ev. vind- eller regntøy

Gruppestørrelse: Min. 4 personer

Bestilling:         Mobil +47 465 29 488 

Transport:         Etter avtale

Pris:                   Kr. 375 pr. person for voksne 18+, Ungdom 8-17 år kr. 75, barn under 8 år går gratis.

Mat og drikke for grupper som ønsker det kan ev. serveres steinaldermat i samarbeid med Tuvsjyen.

Spor fra da det europeiske og det amerikanske kontinent kolliderte for 450 millioner år siden

Jordskorpa er delt opp i plater som er i stadig bevegelse. For 450 millioner år siden kolliderte jordplatene kalt det europeiske og det amerikanske kontinent.  I denne kollisjonen som varte mer en 30 millioner år, dannet det seg en fjellkjede høyere enn  Himalaia i dag. Det ble til den Kaledonske fjellkjede som vi ser rester av langs kysten i hele Salten. Ved Åselistraumen går vi på restene av denne fjellkjeden. Her kan du se sporene av gammel havbunn, som er veltet rundt, og spor av kalkholdige bergarter fra dypet som har presset seg gjennom sprekker i berget. 

Hvordan har istiden formet landskapet?

Den store breen som dekket det meste av Skandinavia fram til for ca. 15.000 år siden, var flere kilometer tykk. Et enormt trykk presset jordskorpa ned, og havnivået sto da opp til 100 meter høyere enn i dag. Etter hvert som breene smeltet og trakk seg tilbake, lå det i berggrunnen igjen spor som viser hvilken retning breen har beveget seg. Sammen med en guide med  geologisk kunnskap kan du jakte på de karakteristiske sporene som gjør at du kan "lese" landskapet. 

Her kan du jakte på Endemorenen, skurestripene, sigdmerkene og berg formet som en kval. Etter du har lært å tolke sporene, kan du tenke på de svære og dramatiske geologiske prosessene som har formet dette landskapet.

Med ny kunnskap vil du se ting du ikke så før, og landskapet utvider seg.