L

Daglig leder Elisabeth Nilsen:

Telefon: 465 29 488
E-post: Saltstraumenstories@gmail.com
Facebook-melding: @Saltstraumenstories

w

Guidet omvisning i Saltstraumen Museum

Hos oss finner du utstillingslokaler med en arkeologisk utstilling, en samling av båtmodeller fra straumbåt til jekt. En fullskala straumbåt, stort utvalg av gammelt fiskeutstyr, utstyr for husflid og håndverk. Se også kvinnehistorien; om kloke koner, kvinneorganisasjoner og kvinnenes rolle.

Saltstraumen Museum
26.03.201813:25 Viktor Håkonsen

Saltstraumenområdet

Saltstraumen har i dag ca. 1200 innbyggere spredt i  i små bygdelag etablert i den tiden all kommunikasjon foregikk med båt. I dag har bygda barnehage, en skole med barne- og ungdomstrinn lokalisert ved nærmiljøsentret,  eget nærmiljøkontor, forsamlingssal/gymsal og fritidssenter for ungdom i nærmiljøsentret. Straumbo er kommunale omsorgsboliger for eldre og med kommunale leiligheter i egne paviljonger.

Idrettslaget har eget klubbhus, kunstgressbane og lysløype.

Menigheten har ei vakker kirke bygd i 1886. Den var den 2. kirken i Bodøen sokn etter at Bodin kirke ble bygd på 1200-tallet. Menigheten har søndagsskole, barnegospelkor, 2 ungdomsklubber og et flott menighetshus bygd på dugnad. Her samles også den eldre garde til sangkvelder.

Saltstraumen er ett av de områdene i Bodø kommune som har eget kommunedelsutvalg som velges i eget valg samtidig med valg av kommunestyre. Kommundelsutvalget er et rådgivende organ for bystyret og høringsorgan i alle saker som gjelder lokalmiljøet. I nærmiljjøsentret er det et nærmljøkontor  med en kommunal stilling som nærmiljøleder i 50% stilling, bl.a. som sekretær for kommunedelsutvalget. Nærmiljøfunksjonene bidrar til at dette er ei levende bygd med stor aktivitet.

Saltstraumens historie  

Arkeologiske funn viser spor av bosetting fra eldre og yngre steinalder, folkevandringstid, bronsealder og jernalder. Snorre Sturlasson forteller om vikingehøvdingen Raud den rame, som hadde et skip så vstort og akkert at det ble modell for Ormen Lange.

Før bruene var det 4 små skolekretser i området som hadde sine egne møteplasser, lag og foreninger. Hver krets utviklet sitt særpreg avhengig av landskapet og de menneskene som bodde i bygdene. Fiskere og strandsittere, småbruk, bondegårder og fjellgårder rundt Valnesvatnet og Børvatnet. Men også flere jekteleier med nordlandsjekter som dro til Bergen med tørrfisk, klippfisk, tran, skinn mm. og kom hjem med nye kulturimpulser og varer importert fra kontinentet.Arkeologiske funn viser bosetting fra eldre og yngre steinalder, folkevandringstid, bronsealder og jernalder. 

Saltstraumens historie er derfor mangfoldig og rik på personfortellinger om dramatikk, fattigdom og rikdom, og om fellesskap med omsorg og samarbeid.

En guidet omvisning i museet gir deg kunnskap om mer enn 11.000 år med bosetting siden istida slapp taket, og fortellinger om noen av menneskene  som har bodd her. I museet får du se steinalderverktøy fra Norges nest eldste bosettingsfunn  og Norges eldste musikkinstrument; den 5-6000 år gamle Brummeren fra Tuv.

Ta deg tid til en slik omvisning og få en bedre forståelse av livet til de menneskene som gjennom 11.000 år har bodd ved dette naturfenomenet.