Strandsitterne og handelsstedet - Utvikles

Fram til ca.1850 var Saltstraumen det tettest befolkede området i det som i dag er Bodø kommune. Her ble det skapt store verdier. Nøkkelen til å forstå dette er selvsagt naturressursene, men også samspillet mellom fiskerne, som var fattige strandsittere, og aktørene som kjøpte og solgte fisk.


Kulturhistorisk vandring - Utvikles
Bestill her
22.02.201813:05 Viktor Håkonsen

Kulturhistorisk vandring

Denne historiske vandringen starter ved parkeringsplassen under Saltstraumbrua. Vi følger den nye kyststien og tar så av ned til Kapstø, hvor handelsstedet lå.

I skatteprotokollen fra 1812 står handelsmann Eirik Blix i Kapstø som Bodøen sokns største skatteyter, utenom sorenskriveren og soknepresten. 

På turen skal du gjennom fortellinger få møte noen av strandsitterene og husmennene på 1800- tallet og oppdage at de var personligheter som alle var viktige for samspillet i bygda: For eksempel Skomakeren Blind-Fredrik og originalen Jens Goll.

Langs stien får du også høre om hvordan strandsitterene (med godkjenning fra handelsstedet) samarbeidet om å drive notlag, og vi får se ett av de beste stedene for fiske med landnot. Vi går forbi kongestøtta  og får høre om Keiser Wilhelm og Kong Oscar IIs på besøk på slutten av 1800-tallet.

Sjekk ut værmeldingen for Saltstraumen før du drar

Kapstø

Deretter går vi ned til Kapstø der handelsstedet lå. Her drev Bergensborgere handel fra 1500-tallet. Storhetstiden var på 17- og 1800-tallet med fiskehandel, klippfisktørking, tranproduksjon, jektefart og gjestgiveri. 

Her kan du lese mer om klippfisk

Saltstraumens største handelssted ble drevet fram til ca. 1896, da den siste handelsmann døde. I løpet av de 10 neste årene ble boet kjøpt opp av bobestyreren. 16 av de 17 husene som hørte til handelsstedet, ble solgt og flyttet fra Kapstø.

Vi avslutter turen ved det 17 og eneste bevarte huset etter handelsstedet: Trandamperiet.

Her kan du se bilde av trandamperiet på Kapstø


Feedback from customers