L

Daglig leder Elisabeth Nilsen:

Telefon: 465 29 488
E-post: Saltstraumenstories@gmail.com
Facebook-melding: @Saltstraumenstories

w

Strandsitterne og handelsstedet - 2 timer

Saltstraumen som naturfenomen har til alle tider vært et matfat. Og vi vet at fram til ca. 1850 var Saltstraumen det tettest befolkede området i det som i dag er bodø kommune. Her ble det skapt store verdier. I skatteprotokollen fra 1812 står handelsmann Eirik Blix i Kapstø som Bodøen sokns største skatteyter, utenom sorenskriveren og soknepresten.

Nøkkelen til å forstå dette er selvsagt naturressursene, men også samspillet mellom fiskerne, som var fattige strandsittere, og de økonomiske aktørene som kjøpte og solgte fisk; jekteskipperne og handelsmennene.

Kulturhistorisk vandring
22.02.201813:05 Viktor Håkonsen

Denne historiske vandringen starter under Saltstraumbrua og går langs den nye kyststien opp til hotellet og så langs gang- og sykkelveien ned til Kapstø, der handelsstedet lå.

På turen skal du gjennom fortellinger få møte noen av strandsitterne og husmennene på 1800- tallet og oppdage at de var personligheter som alle var viktige for samspillet i bygda: For eksempel Skomakeren Blind-Fredrik og originalen Jens Goll. Langs stien får du også høre om hvordan strandsitterne (med godkjenning fra handelsstedet) samarbeidet om å drive notlag, og vi får se ett av de beste stedene for fiske med landnot. Vi går forbi kongestøtta ved hotellet og får høre om besøkene her av Keiser Wilhelm og kong Oscar II på slutten av 1800-tallet.

Deretter går vi ned til Kapstø der handelsstedet lå. Her drev Bergens-borgere handel fra 1500-tallet. Storhetstiden var på 17- og 1800-tallet med et rikt fiske, fiskehandel, klippfisktørking, tranproduksjon, .jektefart og gjestgiveri. Dere får høre om den siste handelsmannen Johan Andreassen og nedgangstidene mot slutten av 1800-tallet.

Saltstraumens største handelssted ble drevet fram til ca.1896 da den siste handelsmann døde. I løpet av de 10 neste årene ble boet kjøpt opp av bobestyreren og 16 av de 17 husene som hørte til handelsstedet,  ble solgt og flyttet fra Kapstø.

Vi ender opp ved det eneste bevarte huset etter handelsstedet: Det vakre lille steinhuset som ble brukt til å dampe tran i, helt fra begynnelsen av 1700-tallet. Her blir det servert gode fiskehistorier og en liten smaksprøve av madam Trina Linds fiskesuppe. Blir det tid får du kanskje også høre utdrag fra den svenske kunstneren Pelle Molins skildring fra besøk på handelsstedet i Kapstø rundt 1890.