Saltstraumenområdet

Saltstraumen har i dag ca. 1200 innbyggere spredt i  i små bygdelag etablert i den tiden all kommunikasjon foregikk med båt. I dag har bygda barnehage, en skole med barne- og ungdomstrinn lokalisert ved nærmiljøsentret,  eget nærmiljøkontor, forsamlingssal/gymsal og fritidssenter for ungdom i nærmiljøsentret. Straumbo er kommunale omsorgsboliger for eldre og med kommunale leiligheter i egne paviljonger.

Idrettslaget har eget klubbhus, kunstgressbane og lysløype.

Menigheten i Saltstraumen

Menigheten har ei vakker kirke bygd i 1886. Den var den 2. kirken i Bodøen sokn etter at Bodin kirke ble bygd på 1200-tallet. Menigheten har søndagsskole, barnegospelkor, 2 ungdomsklubber og et flott menighetshus bygd på dugnad. Her samles også den eldre garde til sangkvelder.

Eget kommunedelsutvalg

Saltstraumen er ett av de områdene i Bodø kommune som har eget kommunedelsutvalg som velges i eget valg samtidig med valg av kommunestyre. Kommundelsutvalget er et rådgivende organ for bystyret og høringsorgan i alle saker som gjelder lokalmiljøet.

Nærmiljøsentret

I nærmiljjøsentret er det et nærmljøkontor med en kommunal stilling som nærmiljøleder i 50% stilling, bl.a. som sekretær for kommunedelsutvalget. Nærmiljøfunksjonene bidrar til at dette er ei levende bygd med stor aktivitet.

  • Oppvarmet basseng
  • Folkebad
  • Trimtilbud